Tillfällig försäljning

Boka en eventyta i Kista Galleria – en av Sveriges mest framgångsrika och välbesökta handelsplatser. Kista Galleria besöks av ca 60 000 personer varje vardag och av ca 40 000 personer varje lördag och söndag. På Kista Gallerias eventytor har du unika möjligheter att exponera ditt företag och varumärke för en urban, internationell och köpstark publik.

Traditionella media kanaler representerar en marknad som ofta är långt från köptillfället men på våra allmänytor når ni en stor kundström som redan är i köptankar.

Användningsområdena för eventytorna är många och dess placering och storlek flexibla. På eventytorna genomförs t.ex. produktsamplingar till skivlanseringskonserter. Det är möjligt att hyra alltifrån 12 kvm golvyta till en 50 kvm scen med professionell PA- anläggning och tekniker.

Bra att veta:

• En professionell presentation och skiss av eventet är en förutsättning för att Citycon ska kunna ta ställning till förfrågan.
• Citycon förbehåller sig rätten att självständigt besluta om vilka aktörer som erbjuds plats.
• Intresset för eventytorna är stort, god framförhållning ökar förutsättningarna för att eventet ska kunna genomföras under önskad period.

Uthyrning

Anders Ohlsson
Anders.ohlsson@citycon.com

Specialty Leasing

David Broberg Engstrand
David.broberg@citycon.com
+46(0)8 562 532 69

Kista Galleria KB
Box 1220
164 28 Kista