Uppsägning av lägenhet

Uppsägningen skall ske skriftligen och kan skickas via post, email eller lämnas in personligen till oss på Kista Studentbostäders kontor. Klicka här för att ladda ner uppsägningsavtal. Observera att en utflytt den 15:e inte längre är gällande.

Hyr du parkeringsplats skall den sägas upp separat.

Du kan säga upp din lägenhet till den sista i månaden och uppsägningstiden är två månader. Du betalar alltid hyra fram till och med den dag ditt hyreskontrakt upphör att gälla.

Uppsägningen skall innehålla följande uppgifter:

  • namn och personnummer
  • kontaktuppgifter: mobilnummer, mailadress och ny adress
  • utflyttningsdatum
  • namnteckning
  • dagens datum

 

Du är skyldig att visa din bostad för den person som blivit erbjuden lägenheten och ska flytta in efter dig. När du kontaktas av den personen får ni bestämma en tid som passar er båda.

Du kan inte ändra avflyttningsdatum efter det att vi har mottagit din uppsägning.

Du kan inte ångra din uppsägning efter att vi har mottagit den.

1-2 veckor efter att vi har mottagit din uppsägning kommer du att via epost få en bekräftelse på denna.

Hyresvärdens uppsägning

Om vi säger upp ditt hyresavtal har vi som hyresvärd tre månaders uppsägningstid. Uppsägning kan göras på grund av till exempel underkänd studieprövning, hyresskuld eller annan skuld, återkommande störningar, olovlig andrahandsuthyrning eller att du bott maximal boendetid om sex (6) år.