Studieprövning

För att få hyra en studentlägenhet av oss krävs att du tar minst 15 högskolepoäng eller motsvarande per termin vid en högskola i Stockholm. Kista Studentbostäder genomför en studieprövning efter varje avslutad termin.

Om du är doktorand eller motsvarande där högskolepoäng inte erhålls måste studierna bedrivas på minst halvfart.

Vi på Kista Studentbostäder har inte tillgång till studiepoängsregistret Ladok, vilket innebär atta du själv måste skicka in dina studiemeriter.

Om du inte har tagit tillräckligt med högskolepoäng eller inte skickar in dina studiemeriter uppfyller du inte längre kravet på att få hyra en studentbostad och vi kommer då att säga upp ditt hyresavtal.