Information om ohyra/skadedjur

Om du skulle få problem med ohyra eller skadedjur i din bostad är det din skyldighet som hyresgäst att omgående anmäla detta till oss. Det är viktigt att åtgärderna görs snabbt efter första upptäckten så att insekterna inte sprids. Du som hyresgäst har rätt till kostnadsfri sanering, så tveka inte att göra en felanmälan om du misstänker att skadedjur finns i din lägenhet. Ring oss på telefon 08 562 532 10.
Ordningsregler för ohyra:
  • En hyresgäst får inte föra in möbler i lägenheten som är eller som kan misstänkas vara behäftade med ohyra.
  • Hyresgästen är skyldig att genast underrätta hyresvärden om ohyra förekommer i lägenheten.
  • Hyresgästen måste tåla de inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyran.
  • Om hyresgästen genom vårdslöshet är vållande till förekomsten av ohyra eller genom underlåten underrättelse till hyresvärden bidrar till att ohyran sprids kan hyreskontraktet förverkas.

Vägglöss

Vägglöss är obehagliga, men helt ofarliga. De kan vara svåra att upptäcka med blotta ögat. Det första tecknet kan vara bett på ställen som inte är täckta av kläder nattetid och/eller spillning (små svarta prickar) i sängen eller på sängstommen. De kan gömma sig bakom lister, tavlor, gardiner och kommer fram på nätterna för att suga människoblod. Däremot behöver du inte oroa dig för att de ska sprida några sjukdomar. De styrs av tillgången på mat och kan ligga i dvala en lång period, upp till ett år för att sedan vakna till liv. Vägglöss kan inte hoppa, utan de kryper och går. Vägglössen är 2,5–12 mm långa, rundat ovala, platta och bruna/gulbruna.

Skadedjur kommer ofta in i våra hem efter utlandssemestrar eller andra resor. Ha därför inte väskan öppen i onödan på hotellrummet och packa upp utomhus när du kommit hem. Tvätta det som går i minst 60 grader. Vägglöss kan även finnas i möbler som tas in i hemmet.

Nedan följer några tips inför att Anticimex kommer och sanerar din lägenhet:
1. Dammsug ofta.
2. Vägglöss gillar inte värme, så om du har möjlighet, boka torkskåpet i tvättstugan och lägg in sängkläder etc. där i minst tre timmar, i minst 60 grader.
3. Sätt dubbelhäftande tejp runt sängbenen, dra ner lakanet och tejpa fast det med dubbelhäftande tejp. Detta gör det mycket svårare att komma åt dig, då de inte kan krypa eller bita genom textil.
4. Dra ut sängen en bit från väggen.

OBS! Då vägglöss aktiveras av mänsklig närvaro, måste du bo i lägenheten efter att Anticimex har sanerat lägenheten, även om det kan vara obehagligt. Det kan ta upp till 5 veckor innan saneringen fungerat fullt ut, beroende på mängden vägglöss.´

Kackerlackor

Kackerlackor är insekter vi i allmänhet tycker mycket illa om. De smutsar ner och uppträder ofta i stora mängder på ställen där vi absolut inte vill se skadedjur – nämligen bland våra matvaror. Kackerlackan tillhör också de allra äldsta insekterna.

Det finns många olika arter av kackerlackor, men vanligast i Sverige är den tyska kackerlackan. En fullbildad tysk kackerlacka blir 10-15 mm. De är ljusskygga och gömmer sig dagtid, vilket gör det svårt att veta om man har drabbats av kackerlackor eller inte. De kommer ofta in i våra hem med matvaror och importerad varor där de söker sig till en varm och fuktig plats t.ex. köket eller badrummet. Via rör och elledningar sprider de sig sen lätt vidare i en fastighet.

Kontakta Kista Studentbostäder omedelbart om du upptäcker kackerlackor i din lägenhet eller gemensamma utrymmen.