Städning

Städning av trapphus, tvättstugor, gemensamhetskök, hissar och entréer görs fem gånger i veckan. Korridorerna städas en gång i veckan. Har du synpunkter på städservicen kan du vända dig till vårt kontor. Vi gör också regelbundna ronder för kontroll av städningen.

Allmänna utrymmen

Trapphus, korridorer och hissplan i fastigheten är även utrymningsvägar, vilket gör det förbjudet att förvara saker här av brandskydds- och olycksfallsskäl. Att parkera cyklar, lägga ut dörrmattor, affischera, möblera eller tillfälligt förvara saker är därför inte tillåtet i sådana utrymmen. Det underlättar också för städpersonalen om det inte finns saker i vägen. För din trygghet gör vi regelbundna ronder och står det då saker som blockerar kommer dessa att omedelbart bortforslas.

Hushållsvfall/återvinning

Mycket av det avfall vi slänger kan återvinnas och komma till nytta igen. Att källsortera avfallet är därför en viktig insats för miljön. I soprummen finns information om hur du sorterar ditt avfall.

Miljörum finns på våning 2 på Hanstavägen. Ta hissen till våning 2 och gå ut genom dörren. Sopstation finns Danmarksgatan, gå ut genom dörren och ta till höger. Din kodbricka ger dig tillträde.

Gemensamma kök

Alla hyresgäster har tillgång till två gemensamma kök. Klicka här för att boka tid.

Köket är ett gemensamhetsutrymme som delas av dig och dina grannar. För trivselns skull är det därför viktigt att man följer de regler och instruktioner som gäller och lämnar köket rent och snyggt. Nästa hyresgäst ska inte behöva städa efter dig.

Tvättstugor

Alla hyresgäster har tillgång till två tvättstugor. Klicka här för att boka tid.

Tvättstugan är ett gemensamhetsutrymme som delas av dig och dina grannar. För trivselns skull är det därför viktigt att man följer de regler och instruktioner som gäller och lämnar tvättstugan ren och snygg. Nästa hyresgäst ska inte behöva städa efter dig.

Observera följande:
 • Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna.
 • Bygelbehå får endast maskintvättas i tvättpåse, eftersom de orsakar de flesta driftstopp i tvättmaskiner.
 • Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan.
 • Rengör maskiner och tvättmedelsfack.
 • Rengör dammfilter på torktumlare och torkskåp mellan varje "körning".


Tvättstugor / Gemensamhetskök

Till tvättstugorna har du endast tillträde under den tid du har bokat. Av säkerhetsskäl kommer du inte in i tvättstugan övriga tider. Varje tvättstuga är uppdelad i två respektive tre grupper av maskiner. En grupp består av två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.
 • Varje tvättpass är 3 timmar
 • Du kan boka 5 tvättpass/månad, dock kan endast 2 pass vara bokade samtidigt
 • Det går att tvätta dygnet runt
 • Var noga med att avboka din tid om du inte kommer att använda den
 • Om tvättpasset inte påbörjats inom 15 minuter från bokningstidens början makuleras bokningen och någon annan kan ta över tiden
 • Efter avslutat pass har du tillträde i ytterligare 30 minuter för utnyttjande av torktumlare och torkskåp
 • Obs! När ditt tvättpass är slut, bryts strömmen till tvättmaskinerna och då går det inte att öppna luckan till tvättmaskinen. Kom ihåg att hämta din tvätt i tid!

Bokning

Du kan boka via bokningspanelerna som sitter utanför gemensamhetsköken och tvättstugorna.

Du kan även boka via webben, booking.kistastudentbostader.se/
Name: Ditt Lägenhetsnummer.
På din ytterdörr hittar du Lägenhetsnummer/Skatteverkets nummer. Bor du på plan 10 så börjar ditt lägenhetsnummer med 10. Det andra numret är Skatteverkets- (Lantmäteriets-) nummer och används till din adress.
Password: Skatteverkets lägenhetsnummer, ex 1302.