Flytta in

Du är välkommen att hämta nycklarna från och med kl. 15:00 på Kista Gallerias kontor, trapphus 7 i Kista Galleria.

Du kvitterar ut två nycklar till lägenheten och två kodbrickor när du flyttar in. Du ansvarar själv för att alla nycklar du får när du flyttar in också återlämnas den dag du flyttar ut. Vid förlust av nycklar blir du debiterad för kostnaden att byta lås. Kodbrickan ger dig även tillträde till soprum, cykelrum, gemensamhetskök samt tvättstuga.

När du hämtar nycklarna ska du ta med dig giltig legitimation

Inflyttningsdagen är vanligtvis den 1:a varje månad. Om inflyttningsdagen infaller en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir inflyttningsdagen nästkommande vardag.

Du måste inte hämta dina nycklar på inflyttningsdagen, det går bra att göra det vid ett senare tillfälle. Däremot betalar du hyra från det datum kontraktet börjar gälla, oavsett om du flyttar in på inflyttningsdagen eller senare.

Du kan däremot inte flytta in tidigare i lägenheten, även om utflyttande hyresgäst flyttar ut före uppsägningstidens slut. Den främsta anledningen är att om något skulle hända i lägenheten gäller inte eventuella försäkringar förrän den dagen ditt avtal med oss på börjar gälla.

Vi på Kista Studentbostäder har besiktat lägenheten innan du flyttar in. Du får en kopia av besiktningsprotokollet vid inflyttning. Där finns information om något ska åtgärdas i lägenheten, vilket troligen kommer att ske efter det att du har flyttat in. Du får i sådana fall information om detta. Om du inte är nöjd med besiktningen eller om du hittar fel som inte stod med i protokollet har du möjlighet att göra anmärkningar på besiktningen inom sju dagar efter din inflyttning, vilka sedan sparas under din boendetid och beaktas den dag du ska flytta ut.

När du flyttar är du skyldig att anmäla din nya adress.

 

Saker som underlättar din inflyttning

Inflyttning sker från Hanstavägen, där finns möjlighet att parkera framför ingången. Notera din adress (Hanstavägen 49 eller 51) och använd rätt ingång för lättare flytt.

El

Om elen inte är igång, titta i proppskåpet i hallen om huvudsäkringen, säkringar och jordfelsbrytaren är påslagna. Om inte: vrid om till ON.
Kylskåpet slås på nere vid golvet bakom ventilationsgallret. Om det har varit avslaget tar det ungefär tolv timmar innan det är helt kallt. På samma ställe sitter också vredet för att ställa in kylan i kylskåpet. Det är du som hyresgäst som ansvarar för att byta batteri i brandvarnaren som är installerad i lägenheten.

Bredband

Du måste själv ansluta till nätverksuttaget i lägenheten och ringa till Telenors kundtjänst på 020-222 222 för att starta upp tjänsten. Vid problem med internet är det även dem du ska kontakta på 020-222 222. De nås mellan kl. 8.00-21.00 vardagar och mellan 9.00-21.00 helger.

Telefon

Om du vill ha fast telefon, ta kontakt med Telia. Telia finns i Kista Galleria.

Adressändring

När du gör adressändring, ange din adress samt Lantmäteriets lägenhetsnummer.

Ingångar

Det finns ingångar på våning 2; Danmarksgatan och Hanstavägen. Det finns ytterligare två ingångar inne i Kista Galleria, vid bankomaterna på Brandesgången. Din kodbricka ger dig tillträde.

Soprum

Soprum finns på våning 2 på Danmarksgatan och Hanstavägen. Ta hissen till våning 2 och gå ut genom dörren. Din kodbricka ger dig tillträde. Miljösorteringsrum finns på Hanstavägen.

Det är inte tillåtet att placera föremål i trapphus eller korridorer, som till exempel cyklar, möbler, soppåsar eller flyttkartonger. Dessa utrymmen måste vara tomma då de är utrymningsvägar men även för att underlätta städning samt allmän trivsel.

Cykelförråd

Det finns två cykelförråd att tillgå. Din kodbricka ger dig tillträde.

Tvättstuga

Tvättstugor finns på våning 3. Du har tillgång till den som ligger närmast din lägenhet. Öppettiderna i tvättstugan är 8.00 till 22.00. Du kan boka två tider per dag. Om du inte har tagit din bokade tid i anspråk inom tio minuter kan någon annan ta din tid. Det är tillåtet att torka tvätt upp till en timme efter att din tvättid är slut.

Kom ihåg att städa och rengöra maskinerna efter avslutad användning!

Rökning/Husdjur

Det är inte tillåtet att röka i lägenheten och inte heller i de allmänna utrymmena. Det är inte tillåtet att ha husdjur i lägenheten.

Gemensamhetskök

Du har tillgång till ett gemensamhetskök, det som ligger närmast din lägenhet. Där har du tillgång till ugn, diskmaskin och kyl. Kom ihåg att städa och rengöra maskinerna efter avslutad användning!

Din brevlåda

Brevlådorna är placerade på våning 6 mot Danmarksgatan och Hanstavägen. Dessa är sorterade efter Läntmäteriets lägenhetsnummer.

Felanmälan/Skadedjur

Om något går sönder eller om du har problem med någonting i lägenheten, som till exempel dörrar, kylskåp eller el, ska du anmäla detta till oss. Angående skadedjur är det jätteviktigt att det anmäls direkt. Vi som hyresvärd står för all kostnad för saneringen.