Felanmälan

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.
  • Du hittar ditt lägenhetsnummer och Skatteverkets-/lantmäteriets nummer på övre karmen av din ytterdörr. Lägenhetsnumret vi eftersöker är det nummer som börjar med samma siffra som det våningsplan du bor på, dvs bor du på plan 6 så börjar ditt lägenhetsnummer med 6, bor du på plan 7 så börjar ditt lägenhetsnummer med 7 osv.
  • Om det inte är ok att fastighetsskötaren går in utan att någon är hemma så måste detta anges i mailet med felanmälningen. Detta innebär att om du ej skriver något så kommer vi att gå in och åtgärda din felanmälan utan att kontakta dig.
Om det skulle inträffa ett fel eller en skada i din bostad så anmäler du detta direkt till oss på Kista Studentbostäder, så att inte felet förvärras. Vid utebliven kontakt kan du dessvärre bli skadeståndsskyldig. Du är också ansvarig för att ge vår personal, eller av oss anlitade entreprenörer, tillträde till din lägenhet vid underhålls- eller servicearbeten.

Skulle det visa sig att fel uppstått i din bostad på grund av ovarsamhet, skadegörelse eller onormalt slitage, kommer du att bli debiterad reparationskostnaden.

Vi är tacksamma om du även anmäler fel som inte berör dig direkt, så att vi kan förhindra eventuella följdskador och förebygga att liknande fel uppstår i framtiden.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid på vardagar och på helger ska du kontakta Securitas på 08 562 532 10 som gör en bedömning om det är ett akut fel, om så är fallet skickar vi dit en jourreparatör. Du måste själv vara hemma och ta emot jourreparatören.
OBS! Innan du ringer, tänk efter om felet kan betraktas som akut eller om det kan vänta tills vår fastighetsskötare är i tjänst.Om du inte är hemma när jourreparatören kommer till dig, eller om jourutryckningen är uppenbart obefogad, blir du ersättningsskyldig. Debitering sker enligt faktura från jourfirman, med tillägg för de administrativa kostnaderna som Kista Studentbostäder har.