Lokal i Kista Galleria

Kista Galleria

Kista Galleria är marknadsledande och ett av Sveriges största och mest framgångsrika köpcentrum med cirka 180 affärsverksamheter och över 18 miljoner besökare per år.

Den tekniska och den kommersiella förvaltningen sköts av Kista Galleria KB. Starka ägare med tydliga visioner ger Kista Galleria KB möjlighet att kontinuerligt fördjupa och vässa erbjudandet med starka koncept inom de områden som är viktigast för våra kunder. Därför ställer Kista Galleria KB stora krav på de aktörer som är och vill vara verksamma inom handelsplatsen.

Lokal i Kista Galleria

Intresset för att etablera en affärsverksamhet i Kista Galleria är mycket stort och Kista Galleria KB har förmånen att dagligen ta emot etableringsförfrågningar från intressanta koncept och varumärken. Det medför att Kista Galleria KB har en omfattande intressentbank att välja ifrån och att det är stark konkurrens om de få lokaler som blir tillgängliga.

Presentera ditt koncept

Kista Galleria KB är alltid intresserade av att etablera kontakt med starka koncept och varumärken som kan bidra till att stärka handelsplatsen långsiktiga framgång och konkurrenskraft. Är du intresserad av att etablera en affärsverksamhet i Kista Galleria är du välkommen att skicka en professionell presentation av konceptet till Kista Galleria KB.

Presentationen bör innehålla:

Konceptbeskrivning
Dokument som detaljerat beskriver och illustrerar konceptet och dess konkurrensfördelar. Bifoga referensmaterial, bilder, länkar mm.

Lokalbehov
Beskrivning av konceptets lokalbehov, t.ex. storlek, läge och tillträdesdatum.

Management
Beskrivning av ägarstruktur och vem eller vilka som kommer att vara operativt ansvariga för verksamheten inklusive erfarenheter och referenser.

Kalkyl för verksamheten
Beskrivning av konceptets bedömda försäljning exklusive moms per år samt beräknad
hyreskostnad i kronor eller procent av omsättningen.

Finansiering
Beskrivning av verksamhetens finansiering, eget kapital respektive lånat kapital samt vem som är långivare.

Kontaktuppgifter
Fullständiga kontaktuppgifter inklusive namn och organisationsnummer på aktiebolaget som ska bedriva verksamheten samt namn och personnummer på de som äger aktiebolaget.

Presentationen skickas till:

leasing.sweden@citycon.com

Kista Galleria KB
Box 1220
164 28 Kista

Välkommen att kontakta Kista Galleria KB vid eventuella frågor, 08-562 532 00 alt. leasing.sweden@citycon.com

Ladda ner: Kista Galleria KB bedömningskriterier