Kista Galleria KB

Kista Galleria KB förvaltar Kista Galleria. Kista Galleria ägs till lika delar av Citycon och CPPIB och är en av Sveriges största och mest framgångsrika handelsplatser. Kista Galleria KB är en renodlad beställarorganisation som hanterar all teknisk och kommersiell förvaltning av fastigheten från kontoret i Kista Galleria. Tillsammans med samarbetspartners är Kista Galleria KB representerade i fastigheten dygnet runt 365 dagar om året.

Den uthyrningsbara ytan är ca 89 400 kvm varav ca 56 700 kvm utgör köpcentrumet, ca 9 200 kvm kontor, ca 4 600 kvm lager, ca 10 000 kvm studentbostäder, ca 8 100 kvm hotell och ca 800 kvm övrigt. Inklusive parkeringsgarage omfattar den förvaltade fastigheten totalt ca 133 000 kvm.

Besök Citycons hemsida: www.citycon.se